Bekende ondernemers starten horeca investeringsfonds De Schone Zaak

Financieel horeca-adviseur Maikel Lindewegen, topkok Ron Blaauw, horeca adviseur Wouter Verkerk, horecamakelaar Michael Klaassen en mede-oprichter van The Harbour Club, Richard van Leeuwen hebben de handen ineen geslagen. Samen richtten zij investeringsfonds De Schone Zaak op om horecaondernemers bij wie het water aan de lippen staat, een uitweg te bieden.

Het investeringsfonds werd recent opgericht omdat door hen wordt voorzien dat er een hoop, in de kern gezonde horecabedrijven, failliet zullen gaan. Maikel Lindewegen, adviseur van 402, vertelt dat het fonds boedels van curatoren aankoopt of dat er crediteurenakkoorden gefinancierd worden. Na aankoop zullen de ondernemingen voor 5 procent van de omzet worden verpacht, wanneer mogelijk aan de gefailleerde ondernemer. Voorwaarde in dat geval is wel, dat het bedrijf in de voorgaande jaren renderend was.

Richard van Leeuwen van The Harbour Club zegt hierover: ‘Er zijn natuurlijk heel veel mooie horecazaken die goede cijfers hadden vóór corona, maar de laatste zes maanden een draai om de oren hebben gekregen. Mocht corona roet in het eten hebben gegooid, omdat je bijvoorbeeld net je buffer in een verbouwing had gestoken, dan is het natuurlijk zonde dat je de handdoek in de ring moet gooien.’ Maar ook starters of gearriveerde ondernemers die willen groeien, kunnen een bedrijf pachten via De Schone Zaak. Met de 5 procent ‘fund’ kunnen ook weer nieuwe ondernemingen worden aangekocht.

Lindewegen: ‘Voordeel voor de ondernemer is dat die geen geld hoeft te lenen bij de bank – waar je in dit soort cases weinig tot geen respons krijgt – en dat er geen rente over het geleende bedrag hoeft te worden betaald. Is het bij een reguliere overname reëel dat binnen een exploitatie de eerste 7 tot 12 jaar tussen de 8- en 10 procent gereserveerd moet worden voor aflossing en rente, zo zal dit binnen ons model maar 5 procent bedragen. Een zeer goed uitgangspunt voor horecaondernemers’, zo stelt Lindewegen. ‘Die 5 procent is ook echt bepaald op basis van wat meer dan reëel is in de horeca. Lindewegen vervolgt: ‘Grof gerekend moet je uitgaan van 100 procent omzet, waarvan maximaal 55/60 procent personeel en inkoop is, 15/20 procent overige bedrijfskosten inclusief huur, 10 procent rente en aflossing – waarvan wij er dus 5 maken – waardoor er een resultaat ontstaat voor de ondernemer van 15 tot 25 procent.’

Grote denktank

Maikel Lindewegen: ‘Op dit moment is er nog geen sprake van een faillissementsgolf maar deze gaat er zeker komen. De Schone Zaak is echter niet alleen voor horecaondernemers die betrokken zijn bij een faillissement, maar is ook bedoeld voor ondernemers met een forse schuldpositie die een doorstart willen maken. Zij kunnen zich melden bij het fonds indien er een omzet van minimaal € 800.000 wordt gerealiseerd, of realiseerbaar is met een nieuwe door het fonds aan te dragen formule. Lindewegen: ‘Qua formules hebben wij een enorm arsenaal om uit te putten en toe te passen op de over te nemen locaties. Tussen onze ruim 350 klanten draaien mooie formules die na goedkeuring kunnen worden gebruikt. Maar ook de commerciële kracht van Ron Blaauw of Richard van Leeuwen, om een concept voor een locatie te bedenken is een mogelijkheid.’

De bestuurders voegen daar nog wel aan toe: ‘Het fonds financiert en ontvangt pacht en bemoeid zich alleen met de onderneming als de ondernemer dit ook daadwerkelijk wenst. De ondernemer blijft wil hij wil zijn.’ Wouter Verkerk: ‘Wanneer we met dezelfde ondernemer verder gaan in het volgende hoofdstuk van zijn bedrijf, dan kijken we als bestuursleden en investeerders natuurlijk allemaal vanuit onze eigen expertise mee. We zorgen dat er vanaf de start een bedrijf staat met volop kansen en mogelijkheden. Dat is de kern van het concept, het gezamenlijke belang is het belang van de ondernemer die daar aan de slag gaat.’ Michael Klaassen voegt toe: ‘Ja kan ons zien als een grote denktank.’

Ook zullen exploitaties worden gekocht op basis van locatie. ‘Binnen de netwerken van aandeelhouders en bestuurders zijn immers veel succesvolle formules draaiende en deze kunnen op goede locaties ingezet worden.’ Naast dat De Schone Zaak wordt benaderd door ondernemers, duikt het zelf ook de faillissement registers in. In dat scenario heeft alleen de curator het voor het zeggen en zal het fonds moeten bieden om de zaak aan te kopen.

Een uitweg voor horecaondernemers bij wie het water aan de lippen staat

Huurborg

Voor de pachters is er wel één inbrengverplichting en dat is een huurborg, een bedrag van doorgaans 3 maanden huur. Het huurcontract komt immers op naam te staan van de pachter waarbij het fonds een indeplaatsstellingsrecht krijgt voor het geval de pachter toch niet capabel blijkt. Lindewegen: ‘contractueel kunnen wij alleen ingrijpen als leveranciers slachtoffer worden omdat rekeningen langdurig niet worden betaald, of omdat de pachter de huur niet betaalt aan de pandeigenaar en ontruiming dreigt.’

Verkerk: ‘’Je moet het zien als het leasen van een auto. Wanneer je die auto niet goed onderhoudt, overtredingen maakt, maar de boetes niet betaald en ook achterblijft in je termijnen, dan komt de leasemaatschappij die auto op een dag ophalen. Wanneer je er mee omgaat als je eigen auto en je aan de afspraken houdt dan heb je een fantastische auto waar je de voordelen van hebt maar nooit de aanschaf van hebt hoeven betalen’. Lindewegen: ‘De keus om de pachter de huurborg te laten storten komt overigens voort uit de ondernemingsgedachte. Kan een pachter dit minimale niet geregeld krijgen dan moet er al ernstig getwijfeld gaan worden aan zijn of haar ondernemerskwaliteiten.’

Juridisch zal De Schone Zaak worden bestuurd door het viertal; Michael Klaassen, Wouter Verkerk, Richard van Leeuwen en Maikel Lindewegen. Daarnaast zijn er nog zo’n dertien aandeelhouders, waaronder Ron Blaauw, bij betrokken. Lindewegen: ‘De diversiteit van kennis en kunde binnen het bestuur zal zorgen voor een gedegen aankoopbeleid zodat de kans uiterst gering is dat er flaters zullen worden aangekocht. Klaassen: We hebben alle disciplines in huis, om dit goed te kunnen doen.’

Misset

Dit artikel werd op 12 augustus 2020 door Wieteke Posthumus geplaatst op Misset.